Dự án nhà máy SD GOLBAL

Lắp đặt hệ thống ống gió cho phòng sạch

Công ty TNHH SD GOLBAL Việt Nam

Địa chỉ: Khu công nghiệp Đại An, Tỉnh Hải Dương

Thời gian triển khai: 2016-2017

XEM THÊM

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ I.E.C