Nhà máy SD GLOBAL

Lắp đặt hệ thống ống gió phòng sạch

Phạm vi công việc: Lắp đặt hệ thống ống gió phòng sạch.
Địa điểm: Khu công nghiệp Đại An, tỉnh Hải Dương.

Nhà máy SD GLOBAL

 


Nhà máy SD GLOBAL
SD GLOBAL

XEM THÊM

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ I.E.C